Loading...
Loading...
Success!
Error!

Ghidul GDPR pentru clinica stomatologică

Siguranța datelor personale și conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este o preocupare importantă pentru operatorii de date, inclusiv pentru clinicile stomatologice care procesează o cantitate semnificativă de informații personale.

În conformitate cu GDPR, clinicile medicale trebuie să respecte anumite reguli pentru a proteja datele personale ale pacienților. Aceste reguli includ:

 • Informarea pacientilor despre prelucrarea datelor lor personale și specificarea scopului pentru care se prelucreaza datele
 • Prelucrarea datelor într-un mod care asigură securitatea adecvată , prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare
 • Păstrarea datelor personale doar atât timp cât este necesar
 • Reducerea la minimum a datelor colectate.
 • Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor, in functie de caz
 • Respectarea dreptului pacientilor de a accesa, modifica sau șterge datele lor personale
 • Notificarea autoritatilor competente in cazul unei eventuale infractiuni legate de datele personale

Îndeplinirea tuturor acestor cerințe poate fi dificilă pentru o clinică medicală fără ajutorul tehnologiei.

Soluții eficiente pentru siguranța datelor

Utilizarea unui software compatibil cu GDPR, pentru procesarea datelor pacientilor poate fi mai simpla decat pastrarea acestora in format fizic, deoarece software-ul ofera urmatoarele avantaje:

 • Stocare centralizata si organizata a informatiilor pacientilor, facilitand accesul rapid si eficient al personalului medical la acestea.
 • Acces controlat la informatiile pacientilor de catre personalul medical autorizat, prin intermediul autentificarii si autorizarii.
 • Respectarea standardelor de confidentialitate si protectia datelor personale, prin implementarea masurilor de securitate si conformitate cu GDPR pentru a proteja datele pacientilor de acces neautorizat sau de pierdere accidentală.
 • Automatizarea sarcinilor administrative si a proceselor, cum ar fi programarea si gestionarea programarilor, generarea facturilor si rapoartelor.

Pe de altă parte, păstrarea datelor pacienților în format fizic poate fi mai predispusă la pierdere, furt sau deteriorare, precum și la accesul neautorizat. Acest lucru poate face dificilă gestionarea și accesarea eficientă a informațiilor, mai ales atunci când este necesar să se acceseze rapid datele unui pacient.

Este important de reținut că încălcarea regulilor GDPR poate duce la sancțiuni financiare și prejudicii reputaționale. Este recomandat ca clinicile stomatologice să ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor GDPR.